Van tevoren kunnen de wensen van een overleden al duidelijk gemaakt zijn. Hij of zij wilt graag begraven of gecremeerd worden. Als deze keuze nog niet gemaakt is, dan zal dit door nabestaanden bepaald moeten worden. Steeds meer mensen kiezen ervoor om gecremeerd te worden, maar ook nog genoeg mensen kiezen voor een begrafenis. Dit kan te maken hebben met persoonlijke voorkeur, maar dit heeft vaak ook te maken met een specifieke geloofsovertuiging. Hierin is iedereen keuzevrij en het is belangrijk dat het gevoel hierbij juist is. 

Proces van begrafenis

Een begrafenis verloopt wel wat anders dan een crematie. Zo is het bij een begrafenis zo dat je van tevoren een plechtigheid hebt. Dit kan plaatsvinden in de kerk, maar ook in bijvoorbeeld een aula. Nadat deze plechtigheid heeft plaatsgevonden, zal de grafkist begeleid worden naar het graf. Uiteraard is er op deze plek nog tijd voor een laatste afscheid, voordat de overledene wordt begraven. Steeds vaker wordt de keuze gemaakt om voor een crematie te gaan. Ook een urn met as kan op een begraafplaats worden gezet. Dit is dan speciaal in een urnenmuur. Zo kun je nog steeds naar een plek gaan om de overledene te herdenken en dat is natuurlijk wel zo goed om te weten.

Keuze voor crematie

Bij een crematie gaat de laatste eer geven aan een overledene net wat anders dan bij een begrafenis. Zo wordt de overledene niet in de grond begraven, maar kan het as van de overlendene bewaard worden in een urn. Steeds meer mensen kiezen voor deze optie. Een groot voordeel van een crematie, is dat je geen graf hoeft te onderhouden en na zoveel jaar ook niet de keuze hoeft te maken om het graf wel of niet weg te laten halen. Nadat de overledene is gecremeerd, kun je bepalen om het as te bewaren of uit te strooien.

Ruimte voor afscheid van overledene

Een crematie vind vaak binnen een week plaats. Het is dan ook de bedoeling om dit zo te doen. Als nabestaande heb je veel vrijheid om te plannen hoe de crematie eruit komt te zien. Zo is er een moment om mooie muziek af te spelen, kunnen er mensen een zegje doen en wordt er een moment gevonden om afscheid te kunnen nemen van de overledene voordat het de ovenkamer ingaat. Nadat de service is afgelopen, wordt de overleden in de ovenkamer verbrand tot as. Dit proces duurt ongeveer een halfuur.